Lake – ferskvannets torsk

Lake fra Mjøsa

Naturkompetanse tilbyr nå kunnskapsbaserte naturopplevelser gjennom utmarksbasert næringsutvikling eller tilrettelagte turpakker med våre egne guider. Isfiskesesongen er nå kommet langt på veg, og det er tid for å prøve isfiske etter lake.

Naturkompetanse AS arbeider med natur- og miljørådgiving innen anvendt økologi og miljøforvaltning samt utmarksbasert næringsutvikling og tilrettelegging for naturbaserte opplevelser. Vi er opptatt av å formidle kunnskap om våre naturressurser og om hvordan disse kan utnyttes på en bærekraftig måte. Vi har medarbeidere med kunnskap og erfaring både innen vilt- og fiskebiologi, offentlig miljøforvaltning, næringsutvikling, samt jakt- og fiskeguiding.

Vi har nylig hatt besøk av de to journalistene Tobias og Arnulf fra det tyske sportsfiskermagasinet Rute & Rolle samt Mathias fra tysklandkontoret til turoperatøren Din Tur. Gjestene bodde her i fem dager for å teste lakefiske i Norge.

Naturkompetanse guidet gjestene etter lake i nordenden av Mjøsa på kveldstid og abbor i Furnesfjorden på dagtid. Vi fikk gode fangster av lake og siste kvelden hadde vi 8 fisker på isen i størrelse 60-70 cm og 1,5-2,0 kg.