Trolling etter storørret

Storørret er en betegnelse på ørret som lever av fiskediett og dermed kan oppnå størrelser på 10-15 kg. I flere av våre store innsjøer har vi storørretbestander som er svært attraktive sportsfiskeobjekter. Storørreten lever de første leveårene av insekter i fødeelva. Etter en tid smoltifiserer fiskeungene og vandrer ut til innsjøen på samme måte som laksen vandrer ut til havet. I innsjøen begynner ørreten å beite på annen småfisk, og det er dette vi utnytter når vi troller etter storørret.

I de største innsjøene våre er krøkla sammen med lagesild og sik de viktigste byttefiskartene. Men også stingsild, abbor, mort og ørekyte står på menyen. Vi benytter planerboard og dyprigg for å plassere agnene i riktig høyde og avstand fra båten. Ved hjelp av ekkolodd og kartplotter finner vi fiskeområdene. Sesongmessig er fisket på topp i mai og utover juni til sommervarmen slår inn i innsjøene. Man kan få gode fangster på sommeren også, men generelt tar det seg opp igjen i oktober-november når temperaturen synker. Sluk- og fargevalg varierer gjennom sesongen, men det går i alt fra tradisjonelle devonspinnere og skjesluker, via wobblere i ulike størrelse og til tomic/plugger med spennende gange. Vi kan også velge å kjøre med agnfisk fra vassdraget der forholdene er gunstige.

Typiske størrelse på ørreter vi tar ligger mellom 2 og 4 kg. Men vi jakter sjølsagt på den magiske 6-kilosgrensa der en «punding» brukes om en fisk over bismerpundet, en gammel norsk masseenhet, lik 24 merker (5,977 kg), innført 1824. De riktig heldige får også oppleve storørret over 10-12 kg, men disse er svært sjeldne. På ørreten er det et minstemål på 50 cm i Mjøsa og den beste matfisken er den vi får mellom to og tre kilo som vi av utseende ser er i ung alder og god vekst. Vi anmoder imidlertid om fang og slipp der fisken er kroket og håndtert korrekt.

Vi kan kjøre trolling etter ørret både som heldagstur (natt eller dag) eller halvdagstur (morgen eller kveld). Tidlig på sesongen kan nettene imidlertid være så lange at vi anbefaler en time eller to med pause på det mørkeste. Dette er en god anledning til å gjøre strandhogg med bålkaffe og kos.