Monthly Archives: september 2007

TrollingAdventure deltar i innlandsfiskeriprosjekt

IMG_0289_400p

TrollingAdventure deltar i et forsknings-prosjekt med kartlegging av innlandsfiske-ressurser i Norge. Våre båter egner seg ypperlig som mobile «forskningsbåter» for ekkoloddregistrering, prøvetaking og utstyrsutprøving i regi av Norsk Institutt for Vannforskning.

IMG_0299_400 IMG_0276_400p

For tiden foregår det et stort prosjekt på utvikling av innlandsfiskerier i Norge i regi av landbruksdepartementet gjennom NIVA. Engeren i Hedmark og Randsfjorden i Oppland er utvalgt som pilotsjøer og skal etter planen følges opp over en 4-års periode. Siken har hovedfokus, og det jobbes nå med å korrigere bestanden (uttynning) for å få hevet kvaliteten til akseptabelt nivå til næringsutnyttelse. I dag er omlag 90 % av siken i Engeren infisert av grovhaket gjeddemark, noe som begrenser muligheten til å omsette fisken kommersielt. I Randsfjorden har vi en tilsvarende situasjon med tanke på parasitter i tillegg til at siken er blitt småfallen sannsynligvis som følge av næringskonkurranse. Uttynning av sikbestanden fører sannsynligvis til bedre overlevelse for sikyngelen. Dette vil også kunne gi en positiv tilleggseffekt som større byttefisktilgang for fiskespisende storørret og storrøye i disse vassdragene.

Mer info om prosjektet i Engeren finnes på www.engeren.no