Hva er trolling?

Trolling er i prinsippet det samme som dorging, eller dregging som det kalles i innlandet, der en trekker en eller flere sluk(er) med båt. Det engelske ordet «to troll» betyr «å slepe en krok med agn». Men begrepet trolling benyttes i dag ved bruk av teknisk utrustning for å lete opp fisken, optimalisere presentasjonen av agnet samt kunne kjøre med opptil 10-12 sluker samtidig. Dette innebærer bruk av planerboard, dyprigg, ekkolodd og kartplotter.Et planerboard er en kjelke som fungerer etter oterprinsippet. Til forskjell fra en oter, er ikke slukene her festet direkte i lina, men til ei klype som løser ut når fisken drar i agnet. På denne måten vil en kunne kjøre fisk direkte på stanga bak båten mens de andre slukene fortsatt fisker effektivt ute på sidene hvor de normalt ikke er i veien. Stengene står gjerne i et stangorgel enten på taket eller langs sida av båten. Når sluken er sluppet ut i ønsket avstand fra båten, festes klypa til sena, og opphenget fires så ut til ønsket avstand ut på siden av båten. Avstanden avhenger av fiskeforhold og hvor mange stenger vi ønsker å sette ut samtidig.

En dyprigg er ei lita kran som styrer et lodd på fire til syv kilo. På loddet og/eller wiren festes klyper som så trekker lina fra stanga ned til ønsket fiskedyp. En kan benytte flere stenger på samme rigg ved å benytte flere klyper i ulike høyder. Klypene løser ut i det fisken drar i agnet, og en kan deretter kjøre fisken direkte på stanga på samme måten som ved planerboard.

Ekkoloddet er et viktig hjelpemiddel for å kunne se dybde, vanntemperatur, terrengformasjon, bunnsubstrat og vegetasjon samt enkeltfisk og fiskestimer hvor ekkostyrken også signaliserer størrelsen på fiskene i området. Ekkoloddet benyttes aktivt for å finne områder med fisk samt for å vurdere hvor dypt fisken står.

Kartplotteren er i prinsippet en gps som forteller din posisjon basert på triangulering mellom et antall satelitter i bane rundt jorda. Kartplotteren har en større skjerm enn en ordinær gps, og ved å benytte et kartgrunnlag får en avmerket båtens posisjon i kartet. Man kan nedtegne et spor som viser båtens gjennomførte rute, eller man kan feste merker i kartet på posisjoner som man ønsker å finne tilbake til. Nøyaktigheten til posisjonene ved bruk av en moderne kartplotter under gode forhold er gjerne på bedre enn 10 m.

Hva er trolling er et tilbud til fiskere som ønsker en innføring i moderne trollingteknikker fra båter rustet med utstyret beskrevet ovenfor. Turen går over 3-4 timer hvorav den første halvtimen gjennomføres på land med presentasjon av det tekniske utstyret og bruken av dette samt sikkerhetsrutiner og oppførsel i båt ved ulike hendelser. I båten fisker vi aktivt med ulike teknikker. Gjestene vil selv få ansvar for å rigge opp stengene på planerboard eller dyprigg, avhengig av hva vi observerer på ekkoloddet. Vi kan også tilby interaktiv underholdning i båten bl.a. med videoopptak av ulike situasjoner som vil kunne oppstå samt teknikker for kjøring og håving av fisk ved båten.

Trolling intro anbefales for de som aldri har forsøkt denne type fiske eller for de som ønsker en noe grundigere gjennomgang utstyrsrigging eksempelvis i forkant av eget båtkjøp.