Brumunddalsdreggen del 1

ørret atle

Vi deltok med én båt i første del av konkurransen i Brumunddal. Vi satte ut kl 2100 ved Langodden, der vi så flere områder der ørret jaget stimer med krøkle opp i overflata.

Allerede tidlig på kvelden så vi flere områder der ørreten jaget krøka opp i overflata. Fórfisken stod forholdsvis høyt i vannet over store deler av Furnesfjorden, men det var vindstille og vannet var blankt så det var en utfordring å få ørreten til å bite.

mjøsørret

Kvelden startet godt med en fisk i båten allerede etter 20 minutter. Deretter varte det en stund før det skjedde noe mer. Ute ved Snekkersvea fant vi imidlertid et område med mye fórfisk på 6-8 meters dyp. Der tok vi tre fisker på en liten stund mellom kl 03 og 04, men bare én av dem var over minstemålet på 50 cm. Selv om vi ikke fant storfisken denne gangen, har vi to napp i konkurransen før del to som går av staben natt til torsdag neste uke.

Mjøsørret

Største fisk denne natta ble tatt av Mads Dalseng fra Brumunddal. Dette var en skikkelig rugg på 88 cm og 8,2 kg. Fisken ble tatt på Tomic. Vi gratulerer.