Robuste og godt utstyrte arbeidsbåter tilgjengelige for leie eller leiekjøring

TrollingAdventure har to utleiebåter tilgjengelig.

TrollingAdventure har to utleiebåter tilgjengelig.

Behøver du arbeidsbåt til større eller mindre prosjekter i innsjø eller elv? Eller ønsker du en befaring med undervannskamera, eller kanskje rett og slett en behagelig fisketur?

TrollingAdventure har to faste båter for utleie/leiekjøring/oppdrag. Men gjennom vårt nettverk av fiskere i Mjøsa og Randsfjorden, har vi tilgang til flere kabinbåter om det skulle være ønskelig med et arrangert opplegg for større grupper. Hva med å prøve seg på storørreten i Mjøsa med en av våre erfarne fiskeguider? Eller er det interessant med et kurs i undervannsbiologi med muligheter for å bruke droppkamera for å studere livet eller bunnforholdene nærmere? Har du behov for en detaljert dybdekartlegging ifm en teknisk utbygging eller skal du gjennomføre annen type prøvetaking av vann eller sediment?

Tid om anna så etterspørres det både båt og prøvetakingsutstyr utover det som forskningsinstituttene eller konsulentselskapene selv besitter. TrollingAdventure AS har i flere år hatt båtressurser som er blitt benyttet i en rekke prosjekter både av NIVA og andre fagmiljøer. Disse båtene benyttes hovedsakelig til fiske og ekkoloddregistrering, men også prøvetaking for miljøgiftanalyser av fisk og krepsdyr samt sedimentprøvetaking er utført fra våre båter. Siden båtene stadig utstyres med nye kostbare redskaper, øker kapasiteten slik at andre prosjekter også kan dra nytte av dette. HMS er viktig under intensivt feltarbeid. Derfor har vi i 2014 inkludert kraftig og raskt hydraulikkutstyr for tyngre løft og prøvetaking fra dypt vann. Flyteplagg, VHF og nødraketter er standard beredskapsutstyr om bord på våre båter. Ekkolodd og kartplottere er tilgjengelig og motorene er nye og miljøvennlige 4-taktere som gir god rekkevidde og lavt forbruk.

Hansvik 21C med 90 hk Suzuki firtakt utenbordsmotor.

Hansvik 21C med 90 hk Suzuki firtakt utenbordsmotor.

Alujolle 19 fot med hydraulikkanlegg for prøvetaking.

Kaasbøl 19 med hydraulikkanlegg for prøvetaking.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hansviksjarken benyttes både til charterfiske, arrangerte turer, vannprøvetaking, tråling samt ekkoloddregistrering av fisk og dybde-/bunnforhold. For charterfiske har vi tilgang til flere båter i denne klassen der vi tar inntil fem gjester per båt på guidet fiske i Mjøsa og Randsfjorden. Båtene er godt utstyrte med ekkolodd, kartplotter og vhf samt trollingutstyr som planerboard, dyprigger og stangholdere slik at fisket kan utføres mest mulig effektivt i alle vannlag. Vi har også her mulighet til å sette på en kraftig hydraulisk linehaler for tyngre oppgaver samt prøvetaking på dypt vann. Med droppkamera og innendørs skjermløsning for video kan denne båten også benyttes til inspeksjoner eller undervannskartlegging av bunnforhold og begroing.

Alujolla er til utleie på døgn- eller ukesbasis. Båten er en kraftig 19 fots åpen norskprodusert Kaasbøll. Dette er en meget stødig og lettkjørt båt som også egner seg til familieutflukter for inntil 6 personer. Båten kan rigges som trollingbåt med ekkolodd/kartplotter, dyprigg og stangholdere eller med et hydraulikkaggregat og linehaler med løftekapasitet på opp til 320 kg for tyngre arbeidsoppgaver. Båten er utstyrt med en moderne 40 hk 4-takt utenbordsmotor.

Kunder fra NMBU før feltarbeid i Randsfjorden september 2014, f.v. prof. Thrond Haugen og Lars Erik Høitomt

Kunder fra NMBU før feltarbeid i Randsfjorden september 2014, f.v. prof. Thrond Haugen og Lars Erik Høitomt

Begge båtene ligger til vanlig på Mjøsa, men kan transporteres til andre innsjøer ved behov. Båtene er selvlensende og evt desinfisering besørges av oss på forskriftsmessig måte. Noe av utstyret krever båtfører fra TrollingAdventure. Se ellers prisliste på nettsiden og ta kontakt for ytterligere info og leievilkår.