Author Archives: webadmin

Introduksjon til trolling for barn/ungdom/jenter

NJFF-Hedmark og TrollingAdventure inviterte til Mjøsfisketur den siste natta i mai. Dette var en intro til trolling, og det meste klaffa denne natta; trivelige folk, godt vær og ørret i alle båtene. 

Natt til 1. juni var vi ute med 16 gjester fra NJFF Hedmark, Dette var primært barn/ungdom fra 10 år og oppover og jenter/kvinner opp til 65 år, men også et par fedre som var så heldige å kunne følge sine unge håpefulle på denne turen :). Det var en spent gjeng som venta ved Fiskehytta på Jessnes da vi kom inn med fire fullrigga trollingbåter. Dette var til dels erfarne fiskere, men som ikke hadde deltatt på denne type fiske før. Etter en kort presentasjon og intro om Mjøsa og biologien i vår største innsjø, sikkerhetsregler og praktisk info om opplegget vårt, bar det ut med fire gjester i hver båt for å teste lykken.

To av båtene starta fisket ved Snekkersvea inne i Furnesfjorden mens de to andre dro litt sørover til Helgøya. Det starta bra med fiskekontakt i båten til Steinar allerede før alle stengene var ute. Og i løpet av kvelden ble det tatt Mjøsørret i alle båtene og flere fiskekontakter endte med tap av fisk, dessverre. Flere fisker ble gjenutsatt og én flott tokilos matfisk ble tatt med inn.

De fleste barna fikk kjenne på fisk i løpet av kvelden. De fleste ble gjenutsatt etter forsiktig håndtering og fotografering i båten.

Vi er stolte av den store innsjøen vår og våre guider gjorde sitt beste for å lage en spennende, lærerik og behagelig tur for alle. Takk for turen og vi håper å se dere igjen enten med egne båter eller sammen med oss på ny tur.

TrollingAdventure samarbeider med Shark Cannonballs

Shark attraktorer har vært tilgjengelig på markedet i noen år, men pga høye fraktkostnader og manglende distribusjonsledd har det vært vanskelig å få tak i disse populære attraktorloddene her i Skandinavia. TrollingAdventure AS produserte Shark nr TA0001 den 16. mai, og allerede 21. mai tok Martin C&R på en flott 5 kilos storørret i Randsfjorden ved bruk av vårt første attraktorlodd. Vi kjører først en intern prøveproduksjon gjennom sommeren 2018, men satser på å ha lodd tilgjengelig for salg utpå høsten en gang.

Kontakt oss gjerne på post@trollingadventure.no ved ønske om større bestillinger. Ellers kommer vi tilbake med mer info om priser og leveringskapasitet fremover mot salgsstart utpå høsten. Vi kan samtidig røpe såpass som at det vanker ekstra Shark-godbiter til de første som bestiller lodd 🙂

Og dersom du lurer på om dette funker, ta en titt på videoene nedenfor.

Sommerlykke på Mjøsa

De to stipendiatene Chloé Nater (Sveits) og Filippo Marolla (Italia) besøkte Mjøsa i dag for å prøve seg på storørreten som de arbeider med i det store klimaprosjektet SUSTAIN. Målet for Chloé var helt klart å få fange en ekte Hunderørret da hun har en sentral rolle i modelleringen av Hunderørretens alder og vekst sammen med Atle Rustadbakken, Per Aass, Tore Qvenild, Jannicke Moe, Asbjørn Vøllestad og flere andre forskere ved Universitetet i Oslo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne gangen ble det bare tid til en ettermiddagstur, men det skulle vise seg å allikevel gi full klaff for forskerne. Ingen av dem har fanget særlig mye stor fisk før så jubelen var stor da første fisk, som kom etter et par timers fiske, viste seg å være en rugg i pundingklassen. Fisken som tok på 12 m dyp, var 81 cm lang, 45 cm rundt magen og veide pene 6,3 kg. Fisken var fettfinneklippet (utsatt som smolt), og siden forskerne ønsket å teste smaken på Mjøsørreten, ble denne fisken tatt med til middag.

 

 

 

 

 

 

En time senere bet det nok en gang på samme stang. Da var det Fillippos tur til å kjøre fisk. Dette var en blank og fin ørret på omkring 50 cm og 0,5 kg som ble satt pent tilbake etter en kjapp tur oppe i båten. En tredje fisk gikk også på den andre riggen. Dette viste seg å være en 30 cm tøffing som prøvde seg på en Tassi på 15 m dyp.

Vi tar sikte på å treffe de to siste igjen om et par-tre år og en rekke krøklemiddager senere her ut på denne flotte innsjøen vår.

Takk for turen og velkommen tilbake.

Atle Rustadbakken

 

 

Orgie i Hølsauget

oyeblikksbilde-1_filmHølsauget i Gudbrandsdalslågen er gyteplass for en stor mengde lagesild og sik fra Mjøsa. Jeg antar at storørreten også gyter i utløpet av kulpen uten at jeg selv har observert dette. I tillegg finner vi lake i området, men det er uvisst om denne er vandrende eller stasjonær i kulpen. For noen år tilbake dykka jeg i Hølsauget flere ganger for å se nærmere på denne orgien av fisk som først gyter i samla flokk og så går over til desperat leting etter den rogna som ikke har fått tilstrekkelig skjul mellom steinene i substratet. Merkelig strategi å spise sin egen rogn, tenker jeg. Men dersom en tar i betraktning at sannsynligheten for at de spiser akkurat sin egen rogn er såpass lav, så er det kanskje ikke så rart lell. Det er helt sikkert en god proteinkilde, og rogn som ikke faller i skjul vil uansett ha liten mulighet for å overleve vinteren her. Etter gyting synes det som at det meste av lagesilda vandrer tilbake til Mjøsa. Siken derimot synes i større grad å overvintre i kulpen. En stor del av dem dør i løpet av denne tiden. Jeg har dykka i Hølsauget på våren og da observerte jeg tette tepper med død sik på bunnen av kulpen mens store stimer av fortsatt levende sik stod tett og helt i ro. Jeg antar at de som overlever slipper seg tilbake i Mjøsa under vårflommen. Sannsynligvis vil kulpen da også vaskes av flomvannet slik at død, rotnende fisk skylles nedover i elva. I denne filmen ser vi en og annen lagesild, en hel mengde sik og noen laker over et nokså begrenset område. Vi ser sik som er betydelig reduserte og angrepet av sopp, samt en del sik som allerede har dødd. Noen fisker ble tatt opp for mageanalyser denne ene gangen. Siken som ble undersøkt hadde spist rogn, mens laken hadde spist sik. Vi ser også at siken er helt fiksert på lete opp rognkort mellom steinene og affiserer ikke over laken som ligger og venter på å bli sulten igjen.

De siste åra er det rapportert om stadig økende innslag av mellomskarv i Gudbrandsdalslågen. I Hølsauget her det i høst (2016) observert en relativt stabil gruppe på minst 100 individer som fisker daglig i kulpen. Det er opplagt enkelt for skarven å plukke fisk her på denne tiden av året. Det kunne således vært interessant å se på mengden fisk i kulpen gjennom vinteren nå versus tidligere. Men ettersom dødeligheten gjennom vinteren uansett synes å være stor for siken, så er det ikke opplagt at skarven sitt uttak påfører sikbestanden noe betydelig skade Men internasjonale studier har vist at skarv kan gjøre store innhogg i fiskebestander i innlandsvassdrag så en 4-500 skarv som beiter fast i Gudbrandsdalslågen vil kunne utføre et betydelig uttak av mer sårbare arter som harr under gytevandring og ørret fortrinnsvis som smolt under nedvandring, men også lagesild og sik i den tid de befinner seg i elva.

Dykking i Hølsauget kan være krevende. Kulpen er 20-22 m dyp og får vann fra både den regulerte strekningen av Gudbrandsdalslågen og fra tunellutløpet fra Hunderfossen kraftstasjon. Strømningene er uforutsigbare og sikten varierer mye. Dette gjør det til tider vanskelig å navigere nede i kulpen.

Atle Rustadbakken, 4.12.2016

Fiskeskitt

Krøkla er mjøsørretens favorikkmat.

Krøkla er mjøsørretens favorikkmat.

Vi var ute med en gruppe tsjekkere på Mjøsa i går kveld. Det er fortsatt kaldt vann så jeg hadde mest tro på agnfisk og sakte fart etter storørreten i Furnesfjorden. Men med litt for sterk sønnavind og etter hvert regn og tåke var ikke forholdene særlig trivelige. Det ble tur uten fangst og vi håper på bedre fiskelykke neste gang. Velkommen tilbake.

» Read more

Sesongen er i gang

IMG_8361Har du fått testa fisket på Mjøsa enda? Det har vi 🙂

Åsmund Yli, Reidar Mogstad, Kristian Kaspersen, Simen Ausland Heyerdahl og Helge Hartz var med oss på sesongåpningen uten å få fisk. Men dette var proffe gutter så den som var mest fortvila var nok guiden Atle som ikke var særlig fornøyd med sesongåpninga :\

» Read more

1 2 3 8