Trolling etter gjedde

Gjedda er en utpreget rovfisk og har en kroppsfasong spesialisert til bakholdsangrep på fisk opp mot halvparten av dens egen størrelse. Som ung slår den raskt over på fiskediett, og vil dermed kunne oppnå relativt store størrelser etter noen få år. Fisketeknikk på gjedde avhenger av om gjedda jakter aktivt ute i vannmassene eller om den står og lurer i vegetasjonen nærmere land. Vi tilbyr både slukfiske med kastestenger fra båt på kjente gjeddeplasser og trolling med dyprigg og planerboard etter fisk ute i vannmassene.

For fiske etter gjedde i kaldt vann benytter vi gjerne store wobblere med rolig gange, mens vi i varmere perioder gjerne benytter blanke skjesluker på dyprigg. Vi kan også benytte tackler med agnfisk f.eks. for gjedde på utvandring fra gyteområdene.

Typisk størrelse på gjedde er 3-5 kg. Men gjedder på 10-15 kg fanges årlig så disse blir riktig store. Gjeddefiske er fasinerende og spennende og kan gjerne gi riktig gode fangster. Vi anbefaler derfor fang og slipp, men det er opp til gjestene å bestemme hva de ønsker å ta med seg. Bli med TrollingAdventure på gjeddejakt i Randsfjorden eller i Mjøsa hvor sannsynligheten for å bryte 100 cm grensa er stor. Vi kan også kjøre gjeddefiske i noen mindre innsjøer i nærområdet med gode bestander av gjedde dersom forholdene tilsier det.