Category Archives: Uncategorized

Juleørreten på Randsfjorden?

Ørret fra Randsfjorden

Vår lokale guide Tom Erik avsluttet imidlertid 2007-sesongen med en flott ørret på 80 cm og 5,270 kg den 2.desember. Han sender med dette sin julehilsen. Fisket på Randsfjorden har i år vært varierende fra lange dødperioder til korte perioder med meget bra bett. Snittvekten på ørret tatt Tom Erik sin båt båt har vært meget høy, ca 3,4 kilo! Største fisk ble tatt i midten av mai og var på 6,240 kg. Han har i år 4 storørret over 70 cm med vekter mellom 4,5 og 6,2 kg.

5_kg_2007_500p

Sesongen sett under ett har vært meget bra, selv om røyefisket ble ødelagt av flom i Randsfjorden før det kom ordentlig i gang. Tom Erik fikk vandrepremien for største ørret på NM i år, og for største røye på Trollingforbundet sitt røyetreff på Kongeøyene i september. Tom Erik ønsker alle kunder og de andre guidene i TrollingAdventure et Godt Nytt År, og takk for det gamle.

TrollingAdventure testing Västra Silen

Trolling på Silen i Sverige

Last sunday we brought one of our boats to Västra Silen. There we met John Eddo that represents a new aluboat producer that are to be introduced to the scandinavian market. But of course we brought our fishing gear, and it didnt take long until the first salmon was landed by our new friend. Västra Silen is situated in Årjäng along E18 approx one hour by car west from Vänern. The area of the lake is 4834 ha, and it has a maximum depth of 55 m and the average is 28 m. In Silen you can catch both pike, trout and salmon by trolling. The old tales say it has been caught trout as big as 17,5 kg her. But we believe the most frequent trout and salmon are about 2-3 kg. Well, even if we didn’t catch «the big ones» at this time, we had some beautiful hours on the lake.

img_0352_400

Buth thrust us: TrollingAdventure will come back for theese two salmon in a couple of years when they have achieved significantly bigger sizes 🙂

 

TrollingAdventure deltar i innlandsfiskeriprosjekt

IMG_0289_400p

TrollingAdventure deltar i et forsknings-prosjekt med kartlegging av innlandsfiske-ressurser i Norge. Våre båter egner seg ypperlig som mobile «forskningsbåter» for ekkoloddregistrering, prøvetaking og utstyrsutprøving i regi av Norsk Institutt for Vannforskning.

IMG_0299_400 IMG_0276_400p

For tiden foregår det et stort prosjekt på utvikling av innlandsfiskerier i Norge i regi av landbruksdepartementet gjennom NIVA. Engeren i Hedmark og Randsfjorden i Oppland er utvalgt som pilotsjøer og skal etter planen følges opp over en 4-års periode. Siken har hovedfokus, og det jobbes nå med å korrigere bestanden (uttynning) for å få hevet kvaliteten til akseptabelt nivå til næringsutnyttelse. I dag er omlag 90 % av siken i Engeren infisert av grovhaket gjeddemark, noe som begrenser muligheten til å omsette fisken kommersielt. I Randsfjorden har vi en tilsvarende situasjon med tanke på parasitter i tillegg til at siken er blitt småfallen sannsynligvis som følge av næringskonkurranse. Uttynning av sikbestanden fører sannsynligvis til bedre overlevelse for sikyngelen. Dette vil også kunne gi en positiv tilleggseffekt som større byttefisktilgang for fiskespisende storørret og storrøye i disse vassdragene.

Mer info om prosjektet i Engeren finnes på www.engeren.no

Lukas tok sin første storørret på Mjøsa

IMG_5515_400p IMG_5515_red_h300p

Den 24. juli kjørte Atle tur på Mjøsa med Arne Erik, sønnen Lukas med venninna Sinja. Arne Erik er opprinnelig brumunddøl, men har vært bosatt i Tyskland de siste 30 åra. Fiskeiveren var imidlertid holdt ved lag, og han lot seg ikke be to ganger da TrollingAdventure inviterte til fiske på Mjøsa. Vi valgte å starte ute ved Snekkersvea, og det varte ikke lenge før vi fikk det første hugget…

Vi startet fisket ca kl 20 og siden fisken fortsatt stod dypt, satte vi en rigg på 17 m dyp. Denne var ladet med en Yo-Zuri Crystal Minnow 11 påsatt røde Mustad 36233BLN Size 4 UltraPoint Triple Grip kroker. De tre andre stengene kjørte vi 40 m bak båten i overflata ved hjelp av planerboard. Etter ca en halvtime fikk vi et hugg på dypriggen og et kort, men intenst utras fulgte. Lukas kjørte fisken prikkfritt, og vi kunne etter noen minutters kamp lande en flott mjøsørret på i underkant av 2 kg. Dette var hans første storørret og gratulasjoner fulgte fra oss andre.

IMG_5520_400

Etter et par timers kjøring uten at det skjedde noe, fikk vi et alvorlig utras på en av stengene på taket av båten. Denne var påsatt en 4″ devonsluk i kobber og messing a la Sveløkken. Arne Erik kjørte fisken og vi opplevde flere heftige utras før den kunne landes. Dette var en ørret på 2,3 kg i flott kondisjon.

IMG_5526

Vi i TrollingAdventure takker for turen og ønsker velkommen tilbake neste gang dere er i Norge.

Trolling etter Bjerkreimslaks

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sammen med Rune Søyland, Sigurd Rognerud og Halvard Idland, dro Atle forleden ut i Bjerkreimsfjorden på jakt etter laks. Den trange fjorden dannet en utrolig fin kulisse for en fiskeopplevelse i sjøen. Bjerkreimslaksens vandring mot gyteplassene er ingen enkel sak der flere titalls kilenøter ligger på rekke og rad innover i den trange fjorden. Vi fiska oss fra jernbanebrua og utover til åpent hav og tilbake. Etter bare en liten halvtime gikk snella på den ene stanga. Laksen tok en sjudelt Strikepro wobbler i overflata. Halvard drilla fisken bra og etter en liten stund kunne Atle håve fisken. Fisken veide 2,5 kg og var en flott Bjerkreimslaks.

Trollingkurs i Moi

DSCN2483 DSCN2485_red

Mandag 2. juli dro Atle den ene TrollingAdventure-båten til Moi i Lund kommune for å snakke om storørret og for å demonstrere trollingutstyr og fisketeknikker etter storørret fra båt i innsjø. Over 100 deltakere møtte opp etter at Lund kommune, Lund Jeger og fisk, Sirdal kommune, Dalane Miljø og ressurslag og Sira-Kvina kraftselskap inviterte til gratis temakveld/kurs om storørret og fiske etter storørret.

Kvelden startet med et foredrag om storørretens biologi og kunnskap om storørretstammene i de store innsjøene på østlandet. Atle presenterte resultater fra biologiske undersøkelser samt bilder og filmsnutter fra trolling etter storørret i Mjøsa og Randsfjorden, trolling etter laks i Väneren i Sverige og havfiske i Norge. De som møtte opp var med i trekningen om fisketur i Lundsvatnet utover samme kveld og natt. Der kjørte vi tre økter slik at totalt 12 personer skulle få prøvd å håndtere en fullrigget trollingbåt med 10 stenger samtidig ved hjelp av ekkolodd, kartplotter, planerboard og dyprigg.

I Lundsvatnet finnes ørret og røye, samt mulig ål som vandrer opp fra havet. Det fiskes en del med garn og oter og fangstene domineres av ørret mellom 250 og 500 gram. Enkelte ørret blir imidlertid fiskespisere, og etter en stund som kannibaler eller på røyediett, oppnår de størrelser på flere kilo før de vandrer opp i Sira eller Moisåa for å gyte. Under møtet ble det lagt frem foto av gytefisk på mange kilo fra Moisåa, og det var flere historier om fangst av store fisker i området.

Etter foredraget, demonstrerte Atle båt og utstyr før han satte ut i havna i Moi. Der diskuterte vi slukvalg og erfaringer både fra Lundsvatnet og andre omkringliggende sjøer. Det var mange erfarne fiskere på plass denne kvelden og vi håper at kunnskapsutvekslingen var nyttig for alle som ønsker å teste ut trollingteknikker på sine egne båter. Vi fisket i til sammen 6 timer denne kvelden/natta, men til tross iherdige forsøk med ulike sluk- og fargevalg lyktes vi ikke å fange noen av de store eksemplarene denne gangen. Vi fikk imidlertid flere ørreter på 300-600 gram. Ekkoloddet viste lite fisk i de områdene vi rakk over denne natta, og det vi så stod meget dypt i vannet. Noen av ørretene vi fanget var kjønnsmodne og hvite i kjøttet. Dette tyder på at de har levd på insekter, og ikke hatt tilgang til egnet byttefisk. At de tar store wobblere tyder imidlertid på at instinktet ligger der.

Vi vet ikke hvor mye røye det er i Lundsvatnet. Det kan tenkes at lite byttefisk i egnet størrelse er en begrensende faktor på andelen fiskespisere i bestanden. For at det skal bli en solid storørretbestand, er man avhengig av god tilgang på smårøye. Det funderes over om oppdemningen av Lundsvatnet for en tid tilbake har påvirket gytemulighetene for røya. Etterhvert som flere begynner å kjøre med ekkolodd, vil man få mer kunnskap om tettheter og plassering av både røye og ørret i vatnet. Dette kan variere gjennom sesongen, så det kan godt tenkes at trolling etter de storvokste individene kan være effektivt i andre perioder og/eller andre steder enn det vi erfarte. Det er imidlertid viktig å være klar over at en tynn bestand av storørret kan være sårbar for overfiske. Fiskerettshaverne bør samle kunnskap om både gytemuligheter, oppvekstvilkår, byttefisktilgang og tettheter når de planlegger å utnytte ressursene som disse bestandene kan utgjøre i en stor innsjø.

Vi ønsker lykke til videre, og vi ønsker gjerne at dere sender oss meldinger om fangster eller observasjoner om fisken i Lundsvatnet og Sirdalsvatnet.

Vinnertur på Mjøsa

DSC00043

I Alt om Fiske sin fiskekonkurranse har Mustad bidratt med premier til et par ekstraomganger nå i vinter. Dette gjaldt torsk i mars og sjøørret i april. I månedsskifte mai-juni var vinnerne i hver sin klasse med TrollingAdventure på ørretfiske i Mjøsa. Det ble en interessant natt på Mjøsa med masse fiskeprat og mye kunnskap både om sjøørret- og torskefiske. Mustad stilte også opp mannsterke og annonserte raskt en egen liten konkurranse mellom de tre båtene som gjestene fordelte seg i. Etter en bedre middag hos Kari Cae på Jessnesstranda, startet vi fisket i området Nessundet-Hovinsholmen i 21-tiden.

DSC00039_400p

Etter et par timer begynte det å skje noe i alle båtene samtidig, og det ble snart fast fisk. Natta viste seg etterhvert med regn og kald trekk, men fisken var periodevis bitevillig, selv om flere ikke kroka seg skikkelig. Det ble tatt tilsammen ca 10 fisker i de tre båtene, men ingen av dem var over 2 kg. Gjestene til Tom Erik mistet en fisk rett ved båten som var betydelig større enn alle de andre. Slike situasjoner er jo med på å opprettholde forventningen om at den store alltid glipper.

Av fiskene som ble tatt med hjem, fikk Atle sitt lag tre stykker med største på 1,8 kg, Johnny sitt lag fikk med seg to fisker på ca 1,5 kg og Tom Erik sitt lag fikk én fisk på 1,6 kg. Storfisken uteble desverre denne gang, men vi ønsker velkommen tilbake til flere turer på Mjøsa.

Yngve melder om gode fangster i nord

Kveite på 57 kg tatt utafor Fauske 310507.

Yngve Stang er en berykta mjøsfisker fra Kapp som for et par år sida gjorde nordlending av seg. Han har funnet seg godt tilrette i Fauske og rapporterer nå om vanvittige fangster av kveite rett utafor stuedøra si. Det var i går 31. mai Yngve var ute i den lille aluminiumsbåten for å jigge etter kveite sammen med kompisen Tore. De hadde holdt på i 6 timer uten resultater da de opplevde det første utraset. Denne tunge fisken satt imidlertid på bare en liten stund før den slapp og forsvant i dypet. En liten stund senere fikk gutta på en ny kveite. Denne ble berget opp i båten og veide 10 kg. Like etterpå mens båten lå og drifta over sandbankene hogg det på en virkelig sværing, som de jobba med i tre kvarter før de hadde fisken ved båtripa. Med Mustad haikrok som eneste redskap ga de seg i kamp med monsteret som etter et par skumle ekstraomganger tilbake i sjøen omsider endte oppe i båten. Gutta måtte legge seg på fisken for å få holdt den i ro. Monsteret veide 57 kg og er sannsynligvis den største kveita tatt på krok innaskjærs i Saltstraumen/Skjærstadfjorden på lange tider.

Gratulerer gutter. TrollingAdventure kommer oppover ved første anledning.

Fine mjøsørreter med Trollingadventure

Tur med Trollingadventure 25 mai. 07

Etter sterk vind tidlig på kvelden kom Odd Arild seg utpå i 2045-tiden sammen med Jarle, Morten, Eirik og Kjetil som kjøpte tur med TrollingAdventure på Villmarksmessa i Vikingskipet. Allerede etter en halv time var første ørret i båten. Vi tror det blir ny tur på gutta. Til høsten…

Resten av den kalde natten fikk vi tre fine fisker til.  Vinden løyet heldigvis og det ble perfekte forhold. Fiskene var henoldsvis 1.4, 1.6, 1.7 og 1.9 kg. Alle i båten fikk kjørt på hver sin fisk. Og det var en fornøyd gjeng som satte kursen hjem til Arneberg for grilling. På bildet ser vi de fornøyde fiskerne. Bak fra venstre ser vi Jarle Sundeng og Morten Sparby med juniorene Eirik Sørvaald (13) Kjetil Bråten (13).

TrollingAdventure kjører turer med gjester hver uke nå i mai. Vi anbefaler å prøve nattfiske etter storørret i Mjøsa eller dagfiske etter storørret i Randsfjorden. Etter gjeddas gytetid mot slutten av måneden frister vi med spennende jerkbait-fiske eller trolling etter storgjedda i Randsfjorden. Ta kontakt.

1 2 3 4 5 6 7